https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

58/2021

Zverejnené 18. 03. 2021
Číslo: 58/2021
Predmet: Geodetické práce – zameranie kruhového objazdu a časti prislúchajúcich komunikácií na majetkovoprávne usporiadanie – parcely súpisu C a súpisu E
Cena: 750 €
Dodávateľ: GEO-HS, s.r.o., Geodeticko-technická činnosť, Na hlinách 57, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 53048539
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 16. 03. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 18. 03. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť