https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

52/2021

Zverejnené 08. 03. 2021
Číslo: 52/2021
Predmet: Poskytnutie písomného potvrdenia o zostatkoch na účtoch, úveroch a ostatných informácií pre potreby auditu účtovnej závierky
Cena: 66 €
Dodávateľ: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Dodávateľ IČO: 31320155
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 03. 03. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť