https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

47/2023

Zverejnené 27. 02. 2023
Číslo: 47/2023
Predmet: Vykonanie hlavnej ročnej kontroly 4 detských ihrísk v obci Zavar
Cena: 420 €
Dodávateľ: AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 Martin
Dodávateľ IČO: 45982007
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 20. 02. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 27. 02. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť