https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

44/2023

Zverejnené 22. 02. 2023
Číslo: 44/2023
Predmet: Vyhotovenie - Projekt sadových úprav - Stavba: Cintorín – rozšírenie spevnených plôch
Cena: 460 €
Dodávateľ: Ing. Zuzana Ďurišová - Ateliér sadovníckej tvorby Botanická 23, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO: 37275356
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 20. 02. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 22. 02. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť