https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

40/2023

Zverejnené 16. 02. 2023
Číslo: 40/2023
Predmet: Vypracovanie podkladov pre záverečnú žiadosť o platbu a záverečnú monitorovaciu správu k projektu: Modernizácia odborných učební základnej školy - 302021K220
Cena: 500 €
Dodávateľ: Ing. Džopko Denis – Consulting Krátka 1653/5, 091 01 Stropkov
Dodávateľ IČO: 50664115
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 19. 01. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 16. 02. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť