https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

4/2023

Zverejnené 13. 01. 2023
Číslo: 4/2023
Predmet: Kalendár „Za Ruku“ v počte 10 kusov
Cena: 90 €
Dodávateľ: Za Ruku o.z. Košolná 45, 919 01 Košolná
Dodávateľ IČO: 42160545
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 02. 01. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 13. 01. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť