https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

34/2022

Zverejnené 25. 03. 2022
Číslo: 34/2022
Predmet: Úprava a doplnenie štúdie „Samostatný pavilón Základnej školy Zavar“ v celkovej cene 1.000,- €
Cena: 1 000 €
Dodávateľ: Ing. arch. Kristína Staněková, Kornela Mahra 6, 917 08 Trnava
Dodávateľ IČO: 41901339
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 17. 03. 2022

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 25. 03. 2022
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť