https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

3/2022

Zverejnené 10. 01. 2022
Číslo: 3/2022
Predmet: Vrecia na komunálny odpad 1000 ks
Cena: 120 €
Dodávateľ: FCC Trnava s.r.o., Primyselná 5, 917 01 Trnava 1
Dodávateľ IČO: 31449697
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 03. 01. 2022

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 10. 01. 2022
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť