https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

258/2021

Zverejnené 04. 01. 2022
Číslo: 258/2021
Predmet: Vypracovanie potvrdenia k Environmentálnemu fondu pre projekt č. 1311081
Cena: 35 €
Dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO: 17058520
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 20. 12. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 04. 01. 2022
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť