https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

246/2021

Zverejnené 15. 12. 2021
Číslo: 246/2021
Predmet: Vykonanie prác súvisiacich s rekultiváciou parkov na území obce Zavar
Cena: 96,70 €
Dodávateľ: Ing. Marek Hrčka, Školská 319/21, 91925 Šúrovce
Dodávateľ IČO: 51019892
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 02. 12. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 15. 12. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť