https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

235/2021

Zverejnené 30. 11. 2021
Číslo: 235/2021
Predmet: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Cyklistická cestička pri ceste III/1337, Zavar – Dolné Lovčice.
Cena: 96 €
Dodávateľ: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35910739
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 19. 11. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť