https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

234/2021

Zverejnené 30. 11. 2021
Číslo: 234/2021
Predmet: Dodávka a montáž spevnenej štrkovej prístupovej komunikácie v zmysle krycieho listu rozpočtu.
Cena: 2 913,44 €
Dodávateľ: Krajča – Behúl, spol s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 31433073
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 19. 11. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť