https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

211/2023

Zverejnené 31. 10. 2023
Číslo: 211/2023
Predmet: Oprava prasknutej prípojky vody v Obecnom úrade Zavar
Cena: 2370 €
Dodávateľ: KRAJČA - BEHÚL s.r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 31433073
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 30. 10. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 31. 10. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť