https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

208/2021

Zverejnené 07. 10. 2021
Číslo: 208/2021
Predmet: Vyhotovenie busty skladateľa Gejzu Dusíka a úprava busty kňaza Mons. Michala Pavlíka
Cena: 450 €
Dodávateľ: Mgr. Daniel Brázdovič, A. Kubinu 27, 917 02 Trnava
Dodávateľ IČO: 33559856
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 27. 09. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 07. 10. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť