https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

204/2022

Zverejnené 29. 12. 2022
Číslo: 204/2022
Predmet: Vypracovanie potvrdenia pre projekt 1310444 „Základná škola ZAVAR – zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy“.
Cena: 50 €
Dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ IČO: 17058520
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 08. 12. 2022

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 29. 12. 2022
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť