https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

2/2023

Zverejnené 13. 01. 2023
Číslo: 2/2023
Predmet: Oznámenie o strategickom dokumente a Návrh a čistopis zmeny ÚPN-O 12/2021
Cena: 1 560 €
Dodávateľ: Ing. arch. Peter Odnoga A5 ATELIÉR Pekárska 11, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 14102943
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 02. 01. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 13. 01. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť