https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

2/2021

Zverejnené 18. 01. 2021
Číslo: 2/2021
Predmet: Tlač Zavarské slovo č.7-12/2020
Cena: 956,34 €
Dodávateľ: PNprint, spol. s.r.o., Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
Dodávateľ IČO: 31428908
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 04. 01. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 18. 01. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť