https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

193/2022

Zverejnené 20. 12. 2022
Číslo: 193/2022
Predmet: Vianočné oblátky v počte 300 vrátane dopravy
Cena: 822 €
Dodávateľ: CBS spol. s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Dodávateľ IČO: 36754749
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 07. 12. 2022

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2022
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť