https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

186/2022

Zverejnené 20. 12. 2022
Číslo: 186/2022
Predmet: „Modernizácia odborných učební základnej školy – DIDAKTICKÉ POMÔCKY“ (číslo projektu v ITMS2014+: 302021K220)
Cena: 30 234 €
Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava
Dodávateľ IČO: 31360513
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 05. 12. 2022

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 20. 12. 2022
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť