https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

184/2023

Zverejnené 06. 09. 2023
Číslo: 184/2023
Predmet: Geometrický plán na zameranie "Domu nádeje" a adresného bodu
Cena: 457 €
Dodávateľ: GEO-HS, s.r.o., Geodeticko-technická činnosť, Na hlinách 57, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 53048539
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 29. 08. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 06. 09. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť