https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

149/2022

Zverejnené 12. 10. 2022
Číslo: 149/2022
Predmet: Potraviny podľa vlastného výberu na akciu „Deň úcty k starším“, ktorá sa má konať 18.9.2022
Cena: 72,84 €
Dodávateľ: Heskofruit s.r.o., Lieskovec 3, 821 06 Bratislava
Dodávateľ IČO: 50194160
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 26. 09. 2022

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2022
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť