https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

13/2021

Zverejnené 21. 01. 2021
Číslo: 13/2021
Predmet: Kompletáž elektroinštalácií v byte OcÚ
Cena: 2150 €
Dodávateľ: MABEY, s.r.o., Jasná 2529/8, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 43803326
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 18. 01. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 21. 01. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť