https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

127/2021

Zverejnené 16. 06. 2021
Číslo: 127/2021
Predmet: Geodetické práce – polohopisné a výškopisné zameranie ulíc Majerská, Diaľničná a prepoj Kruhový objazd – Mlynská ulica a Košárska ulica
Cena: 400 €
Dodávateľ: GEO-HS, s.r.o., Geodeticko-technická činnosť, Na hlinách 57, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 53048539
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 10. 06. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 16. 06. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť