https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

109/2021

Zverejnené 27. 05. 2021
Číslo: 109/2021
Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vzduchotechniky vrátane výkazu výmer pre stavbu: Dom služieb Zavar. Termín odovzdania PD: 15.8.2021.
Cena: 2 655,- €
Dodávateľ: 3MH, s.r.o. - Viessmann Kompetenčné Centrum Galanta, Bratislavská 78/24, 924 01 Galanta
Dodávateľ IČO: 36790095
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 24. 05. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 27. 05. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť