https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

105/2023

Zverejnené 31. 05. 2023
Číslo: 105/2023
Predmet: Tlač vstupeniek 630 ks
Cena: 226,80€
Dodávateľ: PN print s.r.o. Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
Dodávateľ IČO: 31428908
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 22. 05. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 31. 05. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť