https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

1/2023

Zverejnené 13. 01. 2023
Číslo: 1/2023
Predmet: Realizácia plynovej prípojky pre objekt parcelné číslo 91/7 Zavar
Cena: 2 745,46 €
Dodávateľ: TERMOMONT Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Dodávateľ IČO: 36229709
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 02. 01. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 13. 01. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť