https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Aktuálne informácie

Zverejnené 01. 03. 2021

Usmernenie vedúceho hygienika – aktualizácia č. 9 z 20.04.2021

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=covid-automat-slovensko-prechadza-z-ciernej-do-bordovej-fazy-od-19-aprila-sa-uvolnia-opatrenia

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva čiastka_175 z 15.4.2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva čiastka_ 51 z 19.03.2021

Uznesenie vlády SR č.160 z 17.03.2021

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách 15.3.2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva čiastka_46 z 11.3.2021

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva čiastka_40 z 3.3.2021

Uznesenie vlády č. 123 z 28. februára 2021