Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky pre: Adela LUCA a Vladimír SADLOŇVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Adela LUCA

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 20.09.2019  do  05.10.2019.

Bc. Lukáš Sochor

starosta obce

 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Vladimír SADLOŇ

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 20.09.2019  do  05.10.2019.

Bc. Lukáš Sochor

starosta obce


 
 

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti Novares Slovakia Automotive s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky pre: Marek HARNÚŠEKVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Marek HARNÚŠEK

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 17.09.2019  do  05.10.2019.

Bc. Lukáš Sochor

starosta obce


 
 

Oznámenie o uložení zásielky pre: Vladimíra RABAJOVÁ a Štefan KOJDIAKVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Vladimíra RABAJOVÁ

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 16.09.2019  do  04.10.2019.

Bc. Lukáš Sochor

starosta obce

 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Štefan KOJDIAK

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 16.09.2019  do  04.10.2019.

Bc. Lukáš Sochor

starosta obce


 
 

Oznámenie o možnosti zaslania pripomienok a požiadaviek v rámci prípravy cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška stavebné povolenie Revitalizácia/Reštart obytného súboru PorondaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky pre: Martin MIHOK a Iveta KUKLÍKOVÁVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Martin MIHOK

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 10.09.2019  do  28.09.2019.

Bc. Lukáš Sochor

starosta obce

 

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í    Z Á S I E L K Y

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Iveta KUKLÍKOVÁ

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od 10.09.2019  do  28.09.2019.

Bc. Lukáš Sochor

starosta obce


 
 

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľaVytlačiť
 


 
 

Schválenie predaja pozemku a rodinného domu v k.ú. Zavar Vytlačiť
 

Lehota na podávanie súťažných návrhov:

Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne OcÚ Zavar, Viktorínova 14, Zavar najneskôr do 30. 09. 2019  do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

 

„Obchodná verejná súťaž  – neotvárať“

Pozemok a dom súp. č. 21

 

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu a prelepenú časť obálky vlastnoručne podpísať.


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 15.08.2019, 12:00 hod.Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 27

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

„FIT KIDS“

Cvičenie FIT KIDS skončilo z dôvodu letných prázdnin,v prípade záujmu detí o cvičenie, sa bude pokračovať v mesiaci september 2019.Informácia o presnom termíne pokračovania cvičenia detí bude včas oznámená.


Každá streda „Cvičenie je zábava“ pre deti od 5 rokov-11 rokov v čase
od 16:30 hod-17:30 hod v telocvični obce Zavar.

! Pre Zavarské deti zadarmo !

„Je to zábavné „

„Buduje to zručnosti“

„Je to akčné“

„Rozžiari to detské úsmevy“

Predmetom je zlepšenie kondičných a koordinačných schopností pomocou pohybových hier,ktoré sú priamo začlenené v tréningových jednotkách tanca,džuda,gymnastiky,atletiky,tenisu a futbalu.

ÚvodÚvodná stránka