Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Akcie záhradkárov

Degustácia vín 2016 v Zavare

Dňa 23. 4. 2016 sa konala v dome záhradkárov v Zavare odborná degustácia vín.

Gestor  degustácie  bol  Ing.  Vladimír  S O D O M A.

 Do súťaže bolo prihlásených 74 vzoriek  bielych vín,7 vzoriek ružových vín a 34 vzoriek červených vín. Šampión výstavy bielych vín bolo vyhodnotené víno „Rizling rýnsky“ majiteľa  Miloša  Kusého z Križovian, šampión výstavy ružových vín bolo víno „Cabernet Sauvignon“  majiteľa  Ing. Františka Vašku  z Križovian  a  šampión výstavy červených vín bolo víno „Rosa“  majiteľa  Vinárstvo Blaho  zo Zelenča. Najvyššie ocenené zavarské biele víno bolo Rulandské biele od majiteľa  organizácie záhradkárov v Zavare. Najvyššie ocenené zavarské červené víno bolo Zmes červená  od majiteľa Jána Z O Š Á K A.


 

Výročná schôdza 2016

Organizácia záhradkárov sa dňa 21. 02. 2016 zišla na výročnej členskej schôdzi.

Predseda organizácie p. Honíšek Anton predniesol správu o činnosti za rok 2015 a zároveň sa poďakoval členom za aktívnu činnosť pri prácach v sade, úpravách areálu a pri organizácii spoločenských podujatí. V správe vyzdvihol úspešný začiatok obnovy jablkového sadu a doplnenie nových sadeníc viniča. Ocenil kvalitnú organizáciu podujatia „Deň záhradkára“ a pripomenul poučnú exkurziu v šľachtiteľskej stanici vo Veľkých Pavloviciach a Ledniciach na Morave. Predstavil plány na rok 2016, kde spomenul najmä rekonštrukciu závlahového systému, pokračovanie výsadby ovocných stromov a údržbu areálu domu záhradkárov. K činnosti budú naďalej patriť tradičné kultúrne, spoločenské akcie a degustácia vín. V spolupráci s okresným výborom SZZ sa bude konať opäť v Zavare druhý ročník „Deň záhradkára“, ktorého súčasťou budú odborné prednášky. V závere poďakoval starostovi obce a poslancom za pomoc pri rekonštrukcii areálu domu záhradkárov a podpore organizovať spoločenské, kultúrne a vzdelávacie akcie.

 


 

Plán akcií na rok 2016

Január – Príprava programu organizácie pre rok 2016
Február - Folklórny program „Pochovávanie basy“
Marec – Výročná členská schôdza
Apríl - Degustácia vín, Deň záhradkárov
Máj až Júl - Ošetrovanie sadu a údržba areálu
August - Slivkové hody
September - Lisovanie a sušenie ovocia
Október - Lisovanie a sušenie ovocia
November - Organizovanie Katarínskej zábavy
December - Vianočné posedenie pre členov organizácie


 

Plán akcií na rok 2015

Január – Príprava programu organizácie pre rok 2015
Február - Folklórny program „Pochovávanie basy“
Marec – Výročná členská schôdza
Apríl - Degustácia vín, Deň záhradkárov
Máj až Júl - Ošetrovanei sadu a údržba areálu
August - Slivkové hody

September - Lisovanie a sušenie ovocia
Október - Lisovanie a sušenie ovocia
November - Organizovanie Katarínskej zábavy
December - Vianočné posedenie pre členov organizácie


 

Degustácia vína

Dňa 18. 4. 2015 sa konala v dome záhradkárov v Zavare odborná degustácia vín.

Gestor degustácie bol  Ing. Vladimír   S O D O M A.

Do súťaže bolo prihlásených 49 vzoriek  bielych vín a 31 vzoriek červených vín.

Šampión výstavy bolo vyhodnotené červené víno Cabernet sauvignon majiteľa Dušana  BOHUŠA z Opoja.

Najvyššie ocenené zavarské biele víno bolo  Zmes biela od majiteľa  Mariána   ZVOLENSKÉHO.

Najvyššie ocenené zavarské červené víno bolo Svätovavrinecké  od majiteľa Antona   HONÍŠKA.


 

Členská schôdza

Organizácia záhradkárov dňa 01. 03. 2014  sa zišla na  výročnej členskej schôdzi. Zhodnotila svoju činnosť a zároveň predstavila svoje plány.

Predseda organizácie p. Suchoň predniesol správu o činnosti za rok 2014 a zároveň sa poďakoval členom za aktívnu činnosť pri prácach v sade, úpravách areálu a pri organizácii spoločenských podujatí. Zároveň poďakoval starostovi obce a poslancom za podporu a zabezpečenie rekonštrukcie interiéru a exteriéru domu záhradkárov. Predstavil plány na rok 2015, kde spomenul najmä pokračovanie údržby domu záhradkárov a celého areálu, starostlivosť a obnovu ovocného sadu, slivkového sadu a vinohradu.

K činnosti budú naďalej patriť tradičné kultúrne akcie a degustácia vín. V spolupráci s okresným výborom SZZ sa bude konať v Zavare „Deň záhradkára“, ktorého súčasťou budú odborné prednášky.

Členská schôdza zvolila nový výbor organizácie, ktorý následne zvolil predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a hospodárov pre nasledujúce päťročné obdobie.   

 


 

Plán akcií na rok 2014

Január – Príprava programu organizácie pre rok 2014
Február - Výročná členská schôdza
Marec - Folklórny program „Pochovávanie basy“
Apríl - Degustácia vín
Jún – Exkurzia členov organizácie do Vizovíc
August – Oslavy päťdesiateho výročia založenia organizácie
September - Slivkové hody
Október - Lisovanie a sušenie ovocia
November – Organizovanie  „Katarínskej  zábavy“
December - Vianočné posedenie pre členov organizácie


 

Katarínska zábava

Organizácia záhradkárov usporiadala dňa 22. 11. 2014 v kultúrnom dome v Zavare tradičnú Katarínsku zábavu. O dobrú náladu sa postarala a do tanca hrala hudobná skupina P R O F I L.

Členovia  organizácie  ďakujú  všetkým sponzorom  za  vecné  dary  do  tomboly.


 

50. výročie organizácie

Dňa 20. 9. 2014  členovia organizácie záhradkárov v Zavare oslávili 50. výročie založenia organizácie. Slávnostné zahájenie osláv bolo na dome záhradkárov posvätením sochy svätého Urbana, ktorý zdobí priečelie vynoveného domu záhradkárov.


 

Slivkové hody

Dňa 14. 9. 2014  členovia organizácie záhradkárov pripravili tradičné „Slivkové hody“ v priestoroch domu záhradkárov v Zavare.

Slávnostné zahájenie hodov bolo na sv. omši prinesením obetných darov.


 

Degustácia vín

Dňa 12. 4. 2014 sa konala v dome záhradkárov v Zavare odborná degustácia vín. Do súťaže bolo prihlásených 67 vzoriek bielych vín a 23 vzoriek červených vín. Šampión výstavy bielych vín sa stalo víno Chardonnay majiteľa Pavla Hrčku z Križovian nad Dudváhom. Víťazom výstavy červených vín sa stalo víno Váh majiteľa  Ivana Čapičíka zo Zelenča.

Najvyššie ocenené biele zavarské víno bolo Rulandské biele vyrobené v organizácii záhradkárov v Zavare. Najvyššie ocenené zavarské červené víno bolo Svätovavrinecké od majiteľa Antona Honíška.


 

Pochovávanie basy

Komisia kultúry   a organizácia záhradkárov  v Zavare zorganizovali v nedeľu 02. 03. 2014    folklórny program „POCHOVÁVANIE BASY“, spojený s detským karnevalom.


 

Výročná členská schôdza

Organizácia záhradkárov dňa 23. 2. 2013  bilancovala svoju činnosť a zároveň predstavila svoje plány na výročnej členskej schôdzi .
Predseda organizácie p. Suchoň predniesol správu o činnosti za rok 2013 a zároveň sa poďakoval členom za aktivitu a množstvo odpracovaných hodín pri prácach v sade, úpravách areálu a pri organizácii spoločenských podujatí. Zároveň zablahoželal      starostovi obce k jeho životnému jubileu a poďakoval sa za spolu-prácu s obecným úradom a  za príspevky z obecného rozpočtu.
Predstavil plány na rok 2014, kde spomenul najmä pokračovanie údržby interiéru a exteriéru domu záhradkárov, obnovu výsadby slivkového sadu, vinohradu a v neposlednej rade starostlivosť o ovocný sad ako celok.
K činnosti budú naďalej patriť tradičné kultúrne akcie, degustácia vín a exkurzia členov organizácie. V roku 2014 si pripomenie organizácia okrúhle päťdesiate výročie založenia.


 

Plán akcií na rok 2013

Január – Príprava programu organizácie na rok 2013

Február – Folklórny program „Pochovávanie basy“

Marec - Výročná členská schôdza

Apríl - Degustácia vín

Máj - Odborná prednáška na tému "Starostlivosť o ovocné stromy"

Jún - Exkurzia členov organizácie do Topolčianok

September - Slivkové hody

Október - Lisovanie a sušenie ovocia

November - Organizovanie "Katarínskej zábavy"

December - Vianočné posedenie členov organizácie
 


 

Katarínska zábava

Organizácia záhradkárov usporiadala dňa 23. 11. 2013 v kultúrnom dome v Zavare tradičnú Katarínsku zábavu.

O dobrú náladu sa postarala a do tanca hrala hudobná skupina P R O F I L.

Hostí Katarínskej zábavy privítal slávnostným prípitkom podpredseda pán Anton Honíšek a  členovia výboru organizácie záhradkárov. Zábava bola zahájená ukážkou spoločenského tanca.

Hudobná skupina PROFIL prispela k výbornej nálade hostí.

Ochutnať výborné víno vinárstva Chateau Topoľčianky a vypiť si kávu v tichom prostredí mali možnosť hostia v „provizórnej“ vinotéke.
Výborná nálada vytvorila z hostí jednu veľkú zabávajúcu sa rodinu, ktorá vyvrcholila spontánnym spevom  moravskej piesne „Zaspala nevesta...“ Vďaka štedrým sponzorom bohatá tombola spestrila zábavu a vyvolala veľké napätie pri jej losovaní.


Ďakujeme všetkým sponzorom za príspevky do tomboly.


 

Vinárske závody Château Topoľčianky

Členovia organizácie záhradkárov navštívili dňa 24. 10. 2013 vinárske závody Château Topoľčianky. Záhradkárov privítal someliér  originálnym  sektom s názvom  „1933“, ktorý  otvoril  štýlovo - šabľou . Tento symbolický  názov  je zároveň rokom  zrodu značky Château Topoľčianky. Po úvodnom prípitku predstavil  záhradkárom vinný archív a uvádzal degustáciu vín. Výrobné priestory a technológiu im predstavil rodák  zo Zavara, výrobný riaditeľ Ing. Miloš Ševčík. Za milé prijatie, nadštandardné pohostenie, odborný výklad pri degustácii  vín a cenné rady našim vinárom sa Ing. Milošovi Ševčíkovi  poďakoval  podpredseda záhradkárov p. Anton Honíšek. Po exkurzii vo vinársky závodoch navštívili  záhradkári aj priestory  kaštieľa - bývalé  letné sídlo prezidentov  a národný  žrebčín Topoľčianky.


 

Degustácia vín

Dňa 6. 4. 2013 sa konala v dome záhradkárov v Zavare odborná degustácia vín. Do súťaže bolo prihlásených 81 vzoriek bielych vín a 34 vzoriek červených vín. Šampión výstavy bielych vín sa stalo víno Rulandské biele majiteľa Dušana Bohuša z Opoja. Šampión výstavy červených vín sa stalo víno Cabernet sauvignon majiteľa  Ing. Františka Vaška z Križovian nad Dudváhom.
Najvyššie ocenené biele zavarské víno bolo Zmes biela od majiteľa Jozefa Magulu. Najvyššie ocenené zavarské červené víno bola Zmes červená od majiteľa Mariána Zvolenského.


 

Výročná členská schôdza

Organizácia záhradkárov dňa 3. 3. 2013  bilancovala svoju činnosť a zároveň predstavila svoje plány na výročnej členskej schôdzi .
Predseda organizácie p. Suchoň predniesol činnosť za rok 2012 a zároveň sa poďakoval členom za aktivitu a množstvo odpracovaných hodín pri prácach v sade , úpravách areálu a pri organizácii spoločenských podujatí. Zároveň poďakoval starostovi obce za spoluprácu s obecným úradom a  za príspevky z obecného rozpočtu.
Predstavil plány na rok 2013, kde spomenul najmä pokračovanie v údržbe interiéru a exteriéru domu záhradkárov, obnovu výsadby slivkového sadu, vinohradu a v neposlednej rade starostlivosť o ovocný sad ako celok.
K činnosti budú naďalej patriť tradičné kultúrne akcie, degustácia vín a exkurzia členov organizácie.


 

Pochovávanie basy

Komisia kultúry  a organizácia záhradkárov  v Zavare

zorganizovali v nedeľu 10. 2. 2013 folklórny program

„POCHOVÁVANIE BASY“


 

Plán akcií na rok 2012

Január – Prednáška na tému „Celoročná ochrana viniča“
Február - Výročná členská schôdza
Február – Folklórny program „Pochovávanie basy“
Apríl - Degustácia vín
Marec až Jún - Pokračovanie realizácie projektu „Záhradné posedenie“
September - Slivkové hody
Október - Lisovanie a sušenie ovocia
November - Katarínska tanečná zábava
December - Vianočné posedenie pre členov organizácie


 

Ponuka na prenájom záhradného posedenia

Organizácia záhradkárov v Zavare ponúka na prenájom občanom Zavara areál záhradného posedenia v priestoroch domu záhradkárov. Kapacita posedenia je 30 miest.  

 

Bližšie informácie o prenájme podá hospodár objektu:
       • Zvolenský Marian   tel. č.: 0944 005590


 

Katarínska zábava

Organizácia záhradkárov usporiadala dňa 24. 11. 2012 v kultúrnom dome v Zavare   tradičnú Katarínsku zábavu.
O dobrú náladu sa postarala a do tanca hrala hudobná skupina PROFIL.

Ďakujeme všetkým sponzorom za príspevky do tomboly.

 


 

Slivkové hody 2012

Dňa 26. 8. 2012  členovia organizácie záhradkárov pripravili tradičné „Slivkové hody“ v priestoroch domu záhradkárov v Zavare.
Slávnostné zahájenie hodov bolo na sv. omši prinesením obetných darov
Každým hodom predchádza náročná príprava.  

Na fotografiách sú zachytené manželky  členov organizácie pri  príprave slivkový špecialít.


 

Záhradkári v Arboréte Mlyňany

Dňa 9. Júna 2012 navštívili členovia organizácie záhradkárov Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch.
Pripomenuli  si vydarený výlet spred pätnástich rokov a rovnako i tento  sa niesol v dobrej nálade a pohode.


 

Degustácia vín 2012

Dňa 14. 4. 2012 sa konala v dome záhradkárov v Zavare odborná degustácia vín.

Gestor  degustácie bol Ing. Vladimír Sodoma.

Do súťaže bolo prihlásených:  53 vzoriek bielych vín
                                                20 vzoriek červených vín
Tri komisie ich ohodnotili nasledovne:


 
Výsledky degustácie vín  Zavar 2012.pdf(286.1 kB)Výsledky degustácie vín Zavar 2012.pdf

Pochovávanie basy 2012

         KULTÚRNA  KOMISIA  PRI  OcÚ  V  ZAVARE
A   ZO  SLOVENSKÉHO  ZVÄZU  ZÁHRADKÁROV  V ZAVARE

     zorganizovali v nedeľu  19. 2. 2012 folklórny program

                             „POCHOVÁVANIE  BASY“


 

Výročná členská schôdza 2012

Organizácia záhradkárov dňa 12. 2. 2012  bilancovala svoju činnosť a zároveň predstavila svoje plány na výročnej členskej schôdzi .


 

Prednáška na tému „Celoročná ochrana viniča“

Organizácia záhradkárov usporiadala dňa 22. 01. 2012 v dome záhradkárov  odbornú prednášku na tému „Celoročná ochrana viniča“. Lektor prednášky, vinohradník a vinár Ing. Milan CH U D Ý  oboznámil zúčastnených o nových trendoch ochrany viniča pred chorobami. Vysvetlil zásady klasickej chemickej a biologickej ochrany a predstavil nové odrody viniča.


 

Katarínska zábava 2011

Organizácia záhradkárov usporiadala dňa 26. 11. 2011 v kultúrnom dome v Zavare  tradičnú Katarínsku zábavu.
O dobrú náladu sa postarala a do tanca hrala hudobná skupina PROFIL.


 

Slivkové hody 2011

Dňa 28. 8. 2011  členovia organizácie záhradkárov pripravili tradičné „Slivkové hody“ v priestoroch domu záhradkárov v Zavare.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

„FIT KIDS“

Cvičenie FIT KIDS skončilo z dôvodu letných prázdnin,v prípade záujmu detí o cvičenie, sa bude pokračovať v mesiaci september 2019.Informácia o presnom termíne pokračovania cvičenia detí bude včas oznámená.


Každá streda „Cvičenie je zábava“ pre deti od 5 rokov-11 rokov v čase
od 16:30 hod-17:30 hod v telocvični obce Zavar.

! Pre Zavarské deti zadarmo !

„Je to zábavné „

„Buduje to zručnosti“

„Je to akčné“

„Rozžiari to detské úsmevy“

Predmetom je zlepšenie kondičných a koordinačných schopností pomocou pohybových hier,ktoré sú priamo začlenené v tréningových jednotkách tanca,džuda,gymnastiky,atletiky,tenisu a futbalu.

ÚvodÚvodná stránka