Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do Materskej školy v Zavare šk. rok 2018/2019Vytlačiť
 

Vedenie Základnej školy s materskou školou v Zavare oznamuje, že prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa po dohode so zriaďovateľom uskutoční v budove MŠ nasledovne:

Párny týždeň 4.5.2018 od 8:00 hod.-10:00 hod.

Nepárny týždeň 7.5.2018 od 12:00 hod.-14:00 hod.

Podmienky prijímania do materskej školy:

1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dokádzkou.

2. Dieťa musí byť zdravotne spôsobilé pre pobyt v materskej škole (podložené vyjadrením pediatra) a musí mať osvojené základné toaletné činnosti ( toaletny nácvik bez použitia plienok).

3. Prednostne sa prijímajú deti zamestnancov ZŠ s MŠ Zavar - sociálna politika zamestnávateľa.

4. Ak nie je možné z kapacitných dôvodov vyhovieť všetkým žiadostiam, sú uprednostnené deti s trvalým pobytom v obci Zavar.

Na zápis treba priniesť:

1) občiansky preukaz zákonného zástupcu

2) rodný list dieťaťa (z dôvodu kontroly údajov)

3) písomnú žiadosť zákonného zástupcu (tlačivo je k dispozícii v školke alebo v elektronickej forme na: http://zszavar.edupage.org

4) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (všeobecný lekár pre deti a dorast)

5) ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného  zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

zapis final web.jpg

Súbor na stiahnutie zapis final web.jpg zapis final web.jpg (931 kB)

 
 

dnes je: 16.10.2018

meniny má: Vladimíra

Za obsah zodpovedá
webmaster

Začíname od 12.9. 2018

Pondelok a Stredu o 19:00h
V telocvični Zavar

Dance- je kondičný tréning skrytý v jednoduchých tanečných choreografiách salsy, reggeatonu a ďalších tanečných štýlov.

Fitness- je cvičenie ktoré môžete prevádzať kdekoľvek, kedykoľvek a pri ktorom (väčšinou) pracujete iba s váhou vlastného tela, aby ste dôkladne precvičili všetky svalové skupiny.

"História a súčasnosť zavarského športu" - kniha zadarmo do každej rodiny v obci Zavar. Vyzdvihnúť si ju môžete na Obecnom úrade.

ÚvodÚvodná stránka