Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE ZAVAR NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM - Žiadosť do 20.10.2017Vytlačiť
 

OBEC ZAVAR, Viktorínova 14, 919 26 Z a v a r

O z n a m

     Obec Zavar oznamuje neziskovým organizáciám a záujemcom, ktorí spĺňajú kritériá na poskytnutie dotácie podľa VZN obce Zavar č.2/2013 zo dňa 7.10.2013, že

do 20.10.2017

budú môcť podať žiadosť o dotáciu na svoje akcie.

  1. V žiadosti treba uviesť konkrétny účel, na ktoré sa prostriedky požadujú ((vzor tlačiva je prílohou VZN 2/2013).
  2. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v 2 vyhotoveniach.
  3. Žiadosť sa doručuje :
    • listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený naodtlačku pečiatky pošty
    • osobne v podateľni obecného úradu.
  4. Obsah žiadosti možno meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie žiadosti.

 

O poskytnutí dotácie rozhodne Obecné zastupiteľstvo Zavar pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2018.

 

V Zavare dňa 03.10.2017

                                                                                                 Rudolf Baroš

                                                                                                 starosta obce

VZN č. 2/2013_VZN o poskytnutí dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Zavar 2-2013_vzn_o_poskytnuti_dotacii_pravnickym_a_fyzickym_osobam-_ktore_maju_sidlo_alebo_trvaly_pobyt_na_uzemi_obce_zavar.pdf 2-2013_vzn_o_poskytnuti_dotacii_pravnickym_a_fyzickym_osobam-_ktore_maju_sidlo_alebo_trvaly_pobyt_na_uzemi_obce_zavar.pdf (337.5 kB)

 
 

dnes je: 15.8.2018

meniny má: Marcela

Za obsah zodpovedá
webmaster

Cvičí sa:
Pondelok a Stredu o 19:00h
V telocvični Zavar

Dance- je kondičný tréning skrytý v jednoduchých tanečných choreografiách salsy, reggeatonu a ďalších tanečných štýlov.

Fitness- je cvičenie ktoré môžete prevádzať kdekoľvek, kedykoľvek a pri ktorom (väčšinou) pracujete iba s váhou vlastného tela, aby ste dôkladne precvičili všetky svalové skupiny.

"História a súčasnosť zavarského športu" - kniha zadarmo do každej rodiny v obci Zavar. Vyzdvihnúť si ju môžete na Obecnom úrade.Úvodná stránka