Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Zavar » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 78
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
77/2019Stražanovo bábkové divadlo, Na Pasekách 12, 831 06 BratislavaZmluva o vytvorení umeleckého výkonuGašparko a drak 170,00 €9.10.2019nestanovený
76/2019Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 BratislavaZmluva o dielo Servisné a prevádzkové služby k informačnému systému IS SAMO 362,40 € (jednotková)9.10.2019nestanovený
75/2019ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 BratislavaZmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostr. stacionárnych kontajnerovUmožnenie odovzdania elektroodpadu, batérií a akumulátorov0,00 €9.10.2019nestanovený
73/2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBiznis linka L30,00 €26.9.2019nestanovený
72/2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaKúpna zmluva - pevná linkaDodanie tovaru1,00 €26.9.2019nestanovený
71/2019MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov prostr. sprostredkovateľaSpracovanie osobných údajov0,00 €26.9.2019nestanovený
70/2019MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb č. MSD Zavar 01Digitálna mapa2 228,40 €26.9.2019nestanovený
69/2019Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvorZmena výšky NFP z dôvodu ušetrenia v procese VO0,00 €18.9.2019nestanovený
68/2019PAPA GRILL s.r.o., Brnenská 2849/4, 901 01 MalackyZmluva o prenájme obecného športového areáluPrenájom obecného športového areálu 850,00 €18.9.2019nestanovený
67/2019HASPO, s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej službyVýkon pracovnej zdravotnej služby29,00 €14.9.2019nestanovený
66/2019Sreet Production s.r.o., Hany Meličkovej 39, 841 05 Bratislava 4Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonuHudobné vystúpenie2 160,00 €14.9.2019nestanovený
N1/2019- Dodatok č.1Nikola Černá, Vinohrady 188/45, 919 27 BrestovanyDodatok č.1 k nájomnej zmluve č. N1/2019Doba nájmu0,00 €21.8.2019nestanovený
65/2019Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaDodatok č.1 k poistnej zmluve - ZŠ hnuteľné veciSúpis hnuteľných vecí 128,31 € (jednotková)21.8.2019nestanovený
64/2019Obec Križovany,Vlčkovce,Lovčice,Brestovany,Bučany,Opoj,Majcichov,Trakovice,ŠúrovceZmluva o združení - Dodatok č.6Určenie konateľov združenia0,00 €20.8.2019nestanovený
63/2019Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, 919 26 ZavarDodatok č.17 k Zmluve č.131/2010 o poskytovaní sociálnej služby v DSSZmena čiastočnej úhrady 210,73 € (jednotková)17.8.2019nestanovený
Položky 1-15 z 78
Zmluvy » subjekt: Obec Zavar » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:58/2018
Zmluvná strana 1:Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO:313203
Zmluvná strana 2:TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Zmluvná strana 2 IČO:36252484
Názov:Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd VK
Predmet:Poskytnutie dohodnutých plnení za odplatu
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:4.9.2018
Dátum zverejnenia zmluvy:27.9.2018
Dátum účinnosti zmluvy:28.9.2018
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Rudolf Baroš
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Zavar » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 100
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
93/2017Janka Poláčková, Vetrová 352/21, 919 26 ZavarDodatok k Zmluve o nájme nehnuteľnostíPredĺženie doby nájmu0,00 €10.1.2018nestanovený
92/2017Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o pripojení odber. el. zariadeniaDom služieb - Hlavná 80,00 €6.1.2018nestanovený
91/2017FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 TrnavaDodatok k Zmluve č. S99T100003Úprava cien0,00 €6.1.2018nestanovený
90/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Zberný dvor (č.zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/75Zmena projektu sa týka aktualizácie zmluvy - Prílohy č. 2 Predmet podpory NFP0,00 €23.12.2017nestanovený
89/2017Marek Rado, ZavarKúpna zmluva - pozemok v kat. území ZavarParcela reg. C KN p.č. 193/2 = 58m2 580,00 €20.12.2017nestanovený
88/2017Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1Poistná zmluva č. 355 9004 160Poistenie súboru motorových vozidiel0,00 €21.12.2017nestanovený
87/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynuCena plynu0,00 €19.12.2017nestanovený
86/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynuCena plynu0,00 €19.12.2017nestanovený
85/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynuCena plynu0,00 €19.12.2017nestanovený
84/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu č. 6300139448Zabezpečenie dodávky plynu0,00 €13.12.2017nestanovený
83/2017Vlastníci pozemkov na Vinohradskej ulici, ZavarKúpna zmluva - pozemkyKúpa pozemkov od vlastníkov na Vinohradskej ulici, Zavar20,00 € (jednotková)9.12.2017nestanovený
82/2017Ing. Ladislav Kobza KOBZA, Domovina 21, ŠenkviceDodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. Z 1/2017Naviac práce "Zavar - ul. Výhon"8 030,00 €1.12.2017nestanovený
81/2017SPP - distribúcia, a.s.Zmluva o údržbe plynárenského zariadeniaÚdržba plynárenského zariadenia0,00 €28.11.2017nestanovený
80/2017SPP - distribúcia, a.s.Zmluva o nájme plynárenského zariadeniaNájom plynárenského zariadenia0,00 €28.11.2017nestanovený
79/2017Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zavar v roku 2017Poskytnutie dotácie 320,00 €25.11.2017nestanovený
78/2017STAVIMONT s.r.o., Vetrová 6, 919 26 ZavarKúpna zmluva - hospodárske budovyHospodárske budovy p.č.6/5 a 6/6, k.ú. Zavar1,00 €17.11.2017nestanovený
77/2017Zariadenie pre seniorov, Križovany nad DudváhomZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zavar rok 2017Poskytnutie dotácie 100,00 €17.11.2017nestanovený
76/2017INVEX, s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaDodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 04/2017Zmena času plnenia0,00 €11.11.2017nestanovený
75/2017biomarina-biowaste s.r.o., Suchá nad Parnou č. 255, 919 01Zmluva o odbere použitého jedlého olejaOdber použitého jedlého oleja0,00 €11.11.2017nestanovený
74/2017Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 37Dohoda o umiestnení, rekonšturkcii, obnove a prevádzky objektu ŠHSSúhlas s používaním pozemku0,00 €7.11.2017nestanovený
73/2017SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o podmienkach rozšírenia distr. siete č. 1000350917Úprava práv a povinností zmluvných strán0,00 €1.11.2017nestanovený
72/2017Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 TrnavaZmluva o spolupráciPoskytnutie fin. prostriedkov65,00 € (jednotková)31.10.2017nestanovený
71/2017Stražanovo bábkové divadlo, Na Pasekách 12, 831 06 BratislavaZmluva o vytvorení umeleckého výkonuGašparko a Janko v pekle (hra) 170,00 €31.10.2017nestanovený
70/2017Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dielo č. 09/2017Rekonštrukcia Mlynskej ulice v Obci Zavar 171 271,84 €19.10.2017nestanovený
69/2017Dušan Kozák, ZavarKúpna zmluva - pozemokLV č. 900, kat.úz. Zavar, p.č.195/77 a 195/781,00 € (jednotková)19.10.2017nestanovený
N4/2007Marián Baroš - Central Zavar, Pažitná 7, 919 26 ZavarDodatok č. 2 k nájomnej zmluve Obce Zavar č. N4/2007Predĺženie doby nájmu0,00 €19.10.2017nestanovený
68/2017ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmlua o združenej dodávke elektrinyZdružená dodávka elektriny - Viktorínova 140,00 €17.10.2017nestanovený
67/2017SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia (NZ1€ 68/2017/RCS)Údržba, sledovanie tech.stavu, oprava0,00 €17.10.2017nestanovený
66/2017SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 68/2017/RCSPrenájom plynárenského zariadenia1,00 €17.10.2017nestanovený
N2/2017Hulja Saliu, Námestie slobody 3103/43, 926 01 SereďZmluva o nájme nebytových priestorov č. N2/2017Nájom nebytových priestorov - cukráreň 299,00 € (jednotková)10.10.2017nestanovený
65/2017Vít Halán,Michaela Halánová, ZavarDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluvePrejav vôle účastníkov zmluvy0,00 €6.10.2017nestanovený
64/2017INVEX, s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2017 (Park - Mlynská-Blavská)Naviac práce a zmena času plnenia5 098,40 €7.9.2017nestanovený
N1/2017Mgr. Andrea Slobodová, Vinohradská 703/12, 919 26 ZavarZmluva o nájme nebytových priestorov č. N1/2017Nájom nebytových priestorov3,00 € (jednotková)1.9.201730.6.2018
63/2017Vít Halán,Michaela Halánová, ZavarKúpna zmluvaPredaj pozemkov. katas. úz. Zavar, p.č.115/15 a 115/141,00 €26.8.2017nestanovený
62/2017INVEX, s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaDodatok č.1 k zmluve o dielo Rekonštrukcia a nadstavba Domu služieb v Zavare12 048,19 €19.8.2017nestanovený
61/2017Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie účtu pre dotáciu poskytnutú z Ministerstva ŽP SR0,00 €18.8.2017nestanovený
60/2017Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie účtu pre dotáciu poskytnutú z Ministerstva vnútra SR0,00 €18.8.2017nestanovený
59/2017ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka združenej elektriny 0,00 €18.8.2017nestanovený
58/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/75Poskytnutie NFP na Zberný dvor Zavar 755 012,99 €15.8.2017nestanovený
57/2017MATIPA, s.r.o., Varavská 845/72, 919 25 ŠúrovceZmluva o poskytnutí služiebZabezpečenie športovej akcie - cvičenie30,00 € (jednotková)16.8.2017nestanovený
56/2017Projekting-BB s.r.o., Budovateľská 569/12, 919 26 ZavarMandátna zmluva o zabezpečení inžinierskej činnosti-Daždová kanalizácia BlavskáDaždová kanalizácia Blavská2 880,00 €16.8.2017nestanovený
55/2017Projekting-BB s.r.o., Budovateľská 569/12, 919 26 ZavarMandátna zmluva o zabezpečení inžinierskej činnosti-Daždová kanalizácia MlynskáDaždová kanalizácia Mlynská ulica a vjazdy k rodinným domom1 990,00 €16.8.2017nestanovený
54/2017TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZmluva č. 2820780 o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôdDodávka pitnej vody - Mlynská ulica č. 10,00 €25.7.2017nestanovený
53/2017INVEX, s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dielo - Dažďová kanalizácia Blavská ulicaDodávka stavebných prác 173 070,28 €22.7.2017nestanovený
52/2017INVEX, s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dielo - Dažďová kanalizácia Mlynská ul. a vjazdy k rodinným domomDodávka stavebných prác 119 875,39 €22.7.2017nestanovený
51/2017AUREX, s.r.o., Ľubľanská 1, 831 02 BratislavaZmluva o dielo - Vypracovanie PD pre realizáciu stavby Rek. šport.areálu ZavarVypracovanie PD23 640,00 €15.7.2017nestanovený
50/2017HERMET spol. s r.o., Priemyselná 274, 905 01 SenicaZmluva na výkon zhodnocovania odpaduZhodnocovanie odpadu kategórie "ostatný"0,00 €14.7.2017nestanovený
49/2017SLOVEO a.s.,Eisteinova 25, 851 01 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komun.odp. a drobnými staveb. odpadmiPlatné VZN o odpadoch Obce Zavar0,00 €11.7.2017nestanovený
48/2017ZO SZPB - Mikroregión Zavar, Dolné Lovčice a BrestovanyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zavar rok 2017Poskytnutie dotácie1 600,00 €11.7.2017nestanovený
47/2017Flat Line, s.r.o., Dopravná 19, 921 01 PiešťanyDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytuRozšírenie predmetu nájmu0,00 €7.7.2017nestanovený
Položky 1-50 z 100
Zmluvy » subjekt: Obec Zavar » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 51-86 z 86
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
37/2016Ing. Marta Serenčéšová, Nitrianska 644, 925 51 ŠintavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudítorské služby0,00 €26.5.2016nestanovený
36/2016Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaDodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 08/2015Rozšírenie o stavbu hospodárskej budovy 313 747,69 €26.5.2016nestanovený
35/2016Zavarský ľudový cech, Košárska 20, 919 26 ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ZavarDotácia2 000,00 €19.5.2016nestanovený
34/2016Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ZavarDotácia 350,00 €19.5.2016nestanovený
33/2016Star EU a.s., Vlčkova 51, BratislavaMandátna zmluvaTriedený zber komunálnych odpadov - výstavba zber. dvora1,50 €14.5.2016nestanovený
32/2016Agneša Brabcová, Renáta Mlčová, ZavarKúpna zmluva - pozemokPozemok0,00 €5.5.2016nestanovený
31/2016Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektornickej komunikácii a poskytovaní iných elekt. služiebPráva a povinnosti pre elektornickom zasielaní dokumentov0,00 €5.5.2016nestanovený
30/2016ENVI-PAK, Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva o budúcej zmluveBudúca zmluva0,00 €3.5.2016nestanovený
29/2016Dominika Mirgová, Gen. Goliána 52, 917 02 TrnavaZmluva o umeleckom vystúpení č. 29/2016Umelecké vystúpenie v rámci podujatia "Dni obce Zavar"1 700,00 €28.4.2016nestanovený
28/2016AUREX, s.r.o., Ľubľanská 1, 831 02 BratislavaZmluva o dielo č.2016/005Rekonštrukcia športového areálu Zavar - dokumentácia10 800,00 €28.4.2016nestanovený
27/2016CellQoS, a.s., Koniarekova 16, 917 21 TrnavaZmluva o poskytovaní služiebPoskytovanie balíka služieb /Servis pre PC,server,tlačiarne/0,00 €21.4.2016nestanovený
26/2016Ing. Viktor Lajterčuk, ul. P. Jilemnického 1, 071 01 MichalovceLicenčná zmluva č. IW-19/2016Užívanie počítačového programu INFOKAT Win 2.079,00 €14.4.2016nestanovený
25/2016REDIN-DENT. s.r.o., Sereďská 4058/84, 917 05 Trnava-ModrankaDodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1/2011Predlženie nájmnej zmluvy na 5 rokov0,00 €12.4.2016nestanovený
24/2016Jana Idunková, Budovateľská 4, 919 26 ZavarDodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 2/2006Predĺženie nájomnej zmluvy na 5 rokov0,00 €12.4.2016nestanovený
23/2016Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva č. 1612272autorské práva - obecný rozhlas0,00 €12.4.2016nestanovený
22/2016Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dielo č. 05/2016Stavba "Prístavba Materskej školy Zavar" 204 000,00 €12.4.2016nestanovený
21/2016Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaDodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 08/2015Rekonštrukcia fasády a nový vstup pre ZŤP do objektu Obecného úradu v Zavare0,00 €12.4.2016nestanovený
20/2016Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č.26242 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR2 000,00 €23.3.2016nestanovený
19/2016Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dielo č.04/2016 /oplotenie/Bariérové oplotenie z betónových plotových dosiek19 639,93 €23.3.2016nestanovený
18/2016Mgr. Mária Vrtochová, Hlavná 35, 919 26 ZavarZmluva o dielo č.1/2016/VMVeľkonočné tvorenie 2016 100,00 €23.3.2016nestanovený
17/2016TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZmluva č. ZoPVV 16-2016 o prevádzkovnaní verejného vodovodu v obci ZavarPrevzatie a odborné prevádzkovanie verejného vodovodu0,00 €23.3.2016nestanovený
16/2016TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZmluva č. ZoPK 7-2016 o prevádzkovnaní verejnej kanalizácie v obci ZavarPrevzatie a odborné prevádzkovanie verejenj kanalizácie0,00 €23.3.2016nestanovený
15/2016SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva č. 1000060216 o podmienkach rozšírenia distribučnej sieteÚprava práv a povinností zmluv. strán pri rozšírení distr. siete0,00 €23.3.2016nestanovený
13/2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyNové odberné miesto - Prečerpávacia stanica, Blavská ulica, Zavar0,00 €16.2.2016nestanovený
12/2016Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva č. 1613200006-ZoS o spolupráci Stavba Zavar-ulica Výhon0,00 €nestanovenýnestanovený
11/2016Milan Idunk - Oprava obuvi, Budovateľská 420/4, ZavarZmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2016Nájom nebytových priestorov0,00 €13.2.2016nestanovený
10/2016Ing. Martin Slobodník, Bc. Zuzana Slobodníková, Vinohradská 706/15, ZavarKúpna zmluva - pozemokKúpna zmluva - pozemok30,00 €29.1.2016nestanovený
9/2016Mária Kunáková, SNP 70, PezinokKúpna zmluva - pozemokLV č. 684 305,00 €27.1.2016nestanovený
8/2016Ľudevít a Paulina Lisičanoví, Vetrová 56, ZavarKúpna zmluva - pozemokLV č.361 102,00 €27.1.2016nestanovený
7/2016ZO SZPB - Mikroregión Zavar, Dolné Lovčice a BrestovanyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 7/2016Dotácia z rozpočtu obce 650,00 €27.1.2016nestanovený
6/2016Poľovnícke združenie HÁJ ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 6/2016Dotácia z rozpočtu obce2 000,00 €27.1.2016nestanovený
5/2016Rímskokatolícky farský úrad v ZavareZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 5/2016Dotácia z rozpočtu obce5 000,00 €27.1.2016nestanovený
4/2016Obecný športový klub ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 4/2016Dotácia z rozpočtu obce22 885,00 €27.1.2016nestanovený
3/2016ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Pažitná 8, 919 26 ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 3/2016Dotácia z rozpočtu obce2 300,00 €27.1.2016nestanovený
2/2016moravcik-schroner, s.r.o., Pražská 2, 949 11 NitraZmluva o dielo Projektová dokumentácia stavby - Rekonštrukcia a nadstavba Domu služieb Zavar"0,00 €14.1.2016nestanovený
1/2016Peter Žatko, Hájska 425/1, 919 27 BrestovanyZmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016Zmluva o nájme0,00 €14.1.2016nestanovený
Položky 51-86 z 86
Zmluvy » subjekt: Obec Zavar » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 53
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
51/2015Obecný športový klub Zavar, Športová 31, 919 26 ZavarDodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 58/2014Dotácia z rozpočtu obce13 881,00 €5.1.2016nestanovený
50/2015Rímskokatolícky farský úrad, Hlavná 16, 919 26 ZavarDodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 56/2014Dotácia z rozpočtu obce8 524,15 €5.1.2016nestanovený
49/2015ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Pažitná 8, 919 26 ZavarDodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 53/2014Dotácia z rozpočtu obce 946,00 €5.1.2016nestanovený
48/2015Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 48/2015Dotácia z rozpočtu obce 320,00 €17.12.2015nestanovený
47/2015PORONDA Immobilier s.r.o., Dopravná 19, PiešťanyZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 47/2015Zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti0,00 €16.12.2015nestanovený
46/2015Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dielo č. 46/2015Demontáž, murárske práce a montáž plastových okien a dverí5 792,96 €16.12.2015nestanovený
45/2015Hydra Computer s.r.o., Žitná 11, TrnavaDohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z201526235_ZOdstúpenie od zmluvy0,00 €3.12.2015nestanovený
44/2015Mivasoft, spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14, 927 01 ŠaľaKúpna zmluva - interaktívne tabuleNákup a dodanie interaktívnych tabúľ5 954,40 €3.12.2015nestanovený
43/2015Sociálna poisťovňa, V.Clementisa 24/A, 917 22 TrnavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starob.dôchodkuDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starob.dôchodku0,00 €3.12.2015nestanovený
42/2015Daffer,spol.s r.o., Včelárska 1, 971 01 PrievidzaKúpna zmluva /šatníkové skrinky/Nákup a dodanie šatňových skríň vrátane dopravy5 841,00 €2.12.2015nestanovený
41/2015Andrej ČerňanskýKúpna zmluva - pozemokKúpna zmluva - pozemok70,00 €24.11.2015nestanovený
40/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva o združenej dodávke elektriny0,00 €24.11.2015nestanovený
39/2015Jozef Sýkora-Firma SVH, Dolná Krupá 919 65Rámcová dohodaZabezpečenie servisu a odstránenia porúch a havarijných stavov0,00 €24.11.2015nestanovený
38/2015Zariadenie pre seniorov, Križovany nad DudváhomZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceDotácia  100,00 €25.11.2015nestanovený
37/2015Slovenská republika - Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, TrnavaDohoda o odovzdaní majetku do vlastníctva obce ZavarDohoda o odovzdaní majetku do vlastníctva obce Zavar0,00 €31.10.2015nestanovený
36/2015Dušan Sika - Stelar, Lysiná 737, 916 21 ČachticeZmluva o servise, opravách a údržbe č. 20151001Servis, opravy a údržba zariadenia obecnej káblovej televízie0,00 €27.10.2015nestanovený
35/2015riverstone s.r.o., Hlinická 43, 919 26 ZavarZmluva o dielo č. 250615001Zábradlie v sále kultúrneho domu v Zavare13 168,75 €15.10.2015nestanovený
34/2015SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynuFixácia ceny 240,00 €15.10.201530.9.2017
33/2015SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaDodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynuFixácia ceny 240,00 €15.10.201530.9.2017
32/2015Ing. Dana Benešová - Projekting, Budovateľská 569/12, 919 26 ZavarMandátna zmluva číslo 04/2015Obecný úrad Zavar - Rekonštrukcia dvora, zateplenie fasády a nová rampa pre ZŤP4 380,00 €7.10.2015nestanovený
31/2015Ing. arch. Vladimír Barlok, AA, Podhájska 225, 900 86 BudmericeZmluva o dielo č. Z 092015Projektová dokumentácia stavby - Prístavba MŠ Zavar6 200,00 €30.9.2015nestanovený
30/2015Simona Bachratá, Pažitná 34, 917 01 TrnavaZmluva o dielo č.1/2015/HJHudobná produkcia skupiny Hájiček Band v rámci akcie "Deň obce Zavar 2015" 120,00 €30.9.2015nestanovený
29/2015Stražanovo bábkové divadlo, Na Pasekách 12, 831 06 BratislavaZmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.2015/12/04Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu č.2015/12/04 - Červená čiapočka 170,00 €25.9.2015nestanovený
28/2015Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dielo č. 08/2015Rekonštrukcia fasády a nový vstup pre ZŤP do objektu OcÚ Zavar 219 166,67 €25.9.2015nestanovený
27/2015Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, BratislavaZmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidielZabezpečenie technického zhodnotenia hasičského vozidla0,00 €18.9.2015nestanovený
26/2015Daniel Ťažký, Hlavná100/98, 919 26 ZavarKúpna zmluva nehnuteľnosťNadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva obce20 000,00 €4.9.2015nestanovený
25/2015Star EU a.s., Vlčkova 51, BratislavaMandátna zmluva - Znižovanie energetickej náročnosti KD v obci ZavarZnižovanie energetickej náročnosti KD v obci Zavar 920,00 €15.8.2015nestanovený
24/2015Ing. František Boháčik, Vinohradská 702/11, 919 26 ZavarKúpna zmluva - pozemkyKúpa pozemku p.č. 279/49 a predaj pozemku p.č.279/50 120,00 €4.8.2015nestanovený
23/2015TTSK, Starohájska 10, 917 01 TrnavaKúpna zmluva - pozemokKúpa pozemku p.č. 87/11 - 308m25 800,00 €30.7.2015nestanovený
22/2015Ministerstvo škosltva, vedy, výskumu a športu, Stromová 1, 813 30 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na rozšírenie kapacít MŠDotácia štátneho rozpočtu80 000,00 €24.7.2015nestanovený
N 2/2015PRAX, s.r.o., Andreja Žarnova 1, TrnavaZmluva o nájme nehnuteľnostiPozemok na umiestnenie terasy a viacúčelového ihriska 331,94 € (jednotková)26.6.2015nestanovený
21/2015Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuObnovenie a doplnenie knižničného fondu1 000,00 €24.6.2015nestanovený
20/2015Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, BratislavaZmluva o výpožičkepočítač, monitoč, tlačiareň, čítačka čipových kariet0,00 €26.6.2015nestanovený
19/2015Centrum pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska n.o., Hlavná 57, Zavar Zmluva o nájme hnuteľných vecíOptické a kompenzačné zdravotnícke pomôcky1,00 € (jednotková)17.6.2015nestanovený
18/2015SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o nájme plynárenského zariadeniaNájom plynárenského zariadenia - Diaľničná ulica1,00 € (jednotková)11.6.2015nestanovený
17/2015SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeniaOprava plynárenského zariadenia - Diaľničná ulica0,00 € (jednotková)11.6.2015nestanovený
16/2015Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, TrnavaZmluva o výpožičke nebytových priestorovVýpožička nebytových priestorov52,33 €3.6.2015nestanovený
15/2015Pavol Halanda, č. d. 297, Michal nad ŽitavouLicenčná zmluvaDigitálny archivačný systém miest zosnulých70,00 €21.5.2015nestanovený
14/2015Ing. Marta Serenčéšová, Nitrianska 644, 925 51 ŠintavaZmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky1 800,00 €21.5.2015nestanovený
13/2015Projekting-BB s.r.o., Budovateľská 569/12, 919 26 ZavarMandátna zmluvaStavebný dozor - Prečerpávacia stanica1 500,00 €16.5.2015nestanovený
12/2015Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce ZavarDotácia 350,00 €16.5.2015nestanovený
10/2015Gemini Group s.r.o., Karloveská 32, BratislavaZmluva o poskytnutí službyProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce1 250,00 €29.4.2015nestanovený
9/2015SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o nájme plynárenského zariadeniaNájom plynárenského zariadenia1,00 €24.4.2015nestanovený
8/2015SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeniaOprava plynárenského zariadenia0,00 €24.4.2015nestanovený
7/2015Projekting-BB s.r.o., Budovateľská 569/12, 919 26 ZavarZmluva o dieloOprava miestností Kultúrneho domu Zavar, odborný autorský dohľad 500,00 €24.4.2015nestanovený
6/2015Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dieloOprava miestností Kultúrneho domu Zavar23 505,55 €21.4.2015nestanovený
5/2015PORONDA Immobilier s.r.o., Dopravná 19, PiešťanyKúpna zmluvaKúpa pozemku6 030,00 €3.4.2015nestanovený
N1/2015Jozef Psota, Športová 16, ZavarZmluva o nájme nehnuteľnostíNájom tabakovej sušiarne 600,00 € (jednotková)1.4.2015nestanovený
4/2015Ján Šiška, Ing. Alojz Oravec, Kornélia Nováková, Daniel Blaškovič, Eugen Blaškovič, ZavarKúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremenaKúpa pozemkov1,00 € (jednotková)20.3.2015nestanovený
3/2015Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 TrnavaZmluva o spolupráciZáujmové vzdelávanie detí65,00 € (jednotková)20.2.201531.12.2015
Položky 1-50 z 53
Zmluvy » subjekt: Obec Zavar » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 65
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
64/2014Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaDodatok č. 1 k zmluve o dielo 14/2014Zmluva o dielo19 238,64 €27.1.2016nestanovený
63/2014Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 TrnavaZmluva o poskytovaní právnych služiebPrávne služby0,00 €27.1.2016nestanovený
62/2014Základná škola s MŠ, Športová 33, ZavarDarovacia zmluvaNábytok  222,00 €31.12.2014nestanovený
61/2014Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar v roku 2014Poskytnutie dotácie 350,00 €12.12.201431.12.2014
60/2014Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, BratislavaDohoda o preložke telekomunikačného vedeniaPreložka telekomunikačného vedenia0,00 €28.11.2014nestanovený
59/2014AKF SERVICES s.r.o., Jeruzalemská 1, TrnavaZmluva o dieloArchitektonická štúdia športového areálu v obci Zavar2 500,00 €19.11.2014nestanovený
58/2014Obecný športový klub ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie 21 800,00 €29.11.201431.12.2015
57/2014Klub mládeže AGEUSZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie1 500,00 €25.11.201431.12.2015
56/2014Rímskokatolícky farský úrad v ZavareZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie15 000,00 €19.11.201431.12.2015
55/2014ZO SZPB - Mikroregión Zavar, Dolné Lovčice a BrestovanyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie 700,00 €28.11.201431.12.2015
54/2014Klub seniorov v ZavareZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie2 200,00 €19.11.201431.12.2015
53/2014ZO SZZ v ZavareZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie2 260,00 €15.11.201431.12.2015
52/2014Poľovnícke združenie HÁJ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie2 000,00 €20.11.201431.12.2015
51/2014ZRPŠ pri ZŠ ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie 400,00 €4.12.201431.12.2015
50/2014ZRPŠ pri MŠ ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie 500,00 €19.11.201431.12.2015
49/2014Dobrovoľný hasičský zbor v ZavareZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie3 000,00 €15.11.201431.12.2015
48/2014Komorný zbor Gejzu Dusíka v ZavareZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2015Poskytnutie dotácie2 500,00 €20.11.201431.12.2015
47/2014Zariadenie pre seniorov, Križovany nad DudváhomZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar v roku 2014Poskytnutie dotácie 100,00 €20.11.201431.12.2015
N1/2014Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, BratislavaNájomná zmluvaNebytové priestory - Obvodné oddelenie PZ Zavar1,00 € (jednotková)13.11.201431.12.2019
46/2014TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyKúpna zmluvaVodná stavba19 370,12 €5.11.2014nestanovený
45/2014TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyKúpna zmluvaVodná stavba12 000,00 €5.11.2014nestanovený
44/2014Ján Ružek, ZavarKúpna zmluvaTabaková sušiareň stojaca na parc.č. 280/410 000,00 €1.11.2014nestanovený
43/2014Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecného bremena0,00 €16.10.2014nestanovený
42/2014Stražanovo bábkové divadlo, Na Pasekách 12, 831 06 BratislavaZmluva o vytvorení umeleckého výkonu"Ako Kubo našiel poklad" 170,00 €14.10.2014nestanovený
41/2014Visions s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 TrnavaZmluva o poskytovaní služiebČinnosť v oblasti verejného obstarávania 400,00 € (jednotková)27.9.2014nestanovený
40/2014František Ferienčík, Klariská 326/10, BratislavaZmluva o dieloTrnavské komorné trio - hudobná produkcia 300,00 €28.8.2014nestanovený
39/2014Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce ZavarPoskytnutie dotácie1 500,00 €26.8.2014nestanovený
38/2014Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o zriadení vecných bremienParcely č. 280/1 a 191/10,00 €29.7.2014nestanovený
37/2014Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dieloRekonštrukcia pamätníka SNP22 198,80 €1.7.2014nestanovený
36/2014Ing. Marta Serenčéšová, Nitrianska 644, 925 51 ŠintavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky1 800,00 €21.5.2014nestanovený
35/2014Ing. Dana Benešová - Projekting, Budovateľská 569/12, 919 26 ZavarMandátna zmluvaRekonštrukcia ulice Budovateľská, Muškátová, Záhrady0,00 €17.5.2014nestanovený
34/2014Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuDotácia na doplnenie a obnovenie knižničného fondu  800,00 €13.5.2014nestanovený
33/2014Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, ZavarZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zavar v roku 2014Dotácia 350,00 €6.5.2014nestanovený
32/2014Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 TrnavaZmluva o spolupráciZáujmové vzdelávanie detí 130,00 €12.4.201431.12.2014
31/2014Anton a Viera Baničoví, ZavarKúpna zmluvaPozemok parc. č. 195/73 475,00 €10.4.2014nestanovený
30/2014MINERÁL MMV, a.s., Brnianska 2, TrenčínZmluva o dieloRekonštrukcia verejného osvetlenia73 055,16 €8.4.2014nestanovený
29/2014JELEN DRUMS, s.r.o., Kozmonautov 13, Svätý JurZmluva o sprostredkovaní a uskutočnení divadelného predstaveniaPredstavenie "FÍHA tralala" 540,00 €4.4.2014nestanovený
28/2014Ing. Ladislav Kobza KOBZA, Domovina 21, ŠenkviceMandátna zmluvaRekonštrukcii vodovodu na ul. Hlinícka, Rozšírenie miestnej komunikácie na ul. Mlynská2 950,00 €14.3.2014nestanovený
27/2014Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloPlastové okno - Dom záhradkárov 182,90 €13.3.2014nestanovený
26/2014Projekting-BB s.r.o., Budovateľská 569/12, 919 26 ZavarMandátna zmluvaRekonštrukcia Športovej ulice, 2. stavba0,00 €12.3.2014nestanovený
25/2014Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloVýmena okien3 984,95 €5.3.2014nestanovený
24/2014Ge-Va s.r.o., Lehota 665, LehotaZmluva o dieloProjekt ochrany osobných údajov 300,00 €26.2.2014nestanovený
23/2014CS s.r.o., Coburgova 84, 917 02 TrnavaZmluva o dieloRekonštrukcia Športovej ulice, 2. etapa 638 250,00 €20.2.2014nestanovený
22/2014Zempres s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 PiešťanyZmluva o dieloRekonštrukcia Športovej, 3. etapa 415 900,00 €20.2.2014nestanovený
21/2014Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dieloRekonštrukcia ulice Budovateľská a Muškátová 378 750,00 €20.2.2014nestanovený
20/2014Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dieloRekonštrukcia ulice Záhrady 459 100,00 €20.2.2014nestanovený
19/2014Lucia a Ivan Baničoví, ZavarZmluva o vecnom bremeneZmluva o vecnom bremene0,00 €15.2.2014nestanovený
18/2014Vladimír a Jana Danovičoví, Vetrová 20, ZavarZmluva o nájme nehnuteľnostiNájom pozemku1,00 €7.2.2014nestanovený
17/2014Kliment a Anna Ondreičkoví, Budovateľská 5, ZavarZmluva o nájme nehnuteľnostiNájom pozemku1,00 €7.2.2014nestanovený
16/2014Jozef a Viera Machovičoví, Budovateľská 2, ZavarZmluva o nájme nehnuteľnostiNájom nehnuteľnosti1,00 €7.2.2014nestanovený
Položky 1-50 z 65
Zmluvy » subjekt: Obec Zavar » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
36/2013Ateliér Architektúry s.r.o., Zoborová 23, Košice Zmluva o dieloŠtúdia realizácie športového areálu1 960,00 €24.12.2013nestanovený
35/2013Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloVchodové dvere dvojkrídlové1 135,09 €20.12.2013nestanovený
34/2013Rodina MoncmanováNotárska zápisnica - Kúpna zmluvaParcela č. 351/47 vo výmere 111 m2 111,00 €21.11.2013nestanovený
33/2013Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloPlastové okná a dvere21 784,18 €8.11.2013nestanovený
32/2013Spolok DRIETOMANKA, Drietoma 534, 913 03 DrietomaZmluva o účinkovaníKoncert DH Drietomanka 700,00 €15.10.2013nestanovený
31/2013TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyKúpna zmluvaPredaj parcely č. 289/14030,75 €nestanovenýnestanovený
30/2013Občania obce ZavarDarovacia zmluvaDarovanie pozemku0,00 €9.10.2013nestanovený
29/2013Stražanovo bábkové divadlo, Na Pasekách 12, 831 06 BratislavaZmluva o vytvorení umeleckého výkonuBábkové divadlo "Medovníkový domček" 170,00 €19.9.2013nestanovený
28/2013Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o BZ o zriadení vecných bremienBudúca zaťažená nehnuteľnosť0,00 €14.8.2013nestanovený
27/2013Milan a Margita Prelovskí, ZavarKúpna zmluvaPredaj pozemku parc.č. 185/61 380,00 €6.8.2013nestanovený
26/2013Ján Svíba - S.a.F.a.Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzerciiReklama, propagačná činnosť a inzercia1 000,00 €1.8.2013nestanovený
25/2013Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o vykovaní preložky elektroenergetického zariadeniaVykovanie preložky elektroenergetického zariadenia0,00 €20.7.2013nestanovený
24/2013Eurostavby SK s.r.o., Textilná 23, 034 01 RužomberokZmluva o dieloRekonštrukcia vodovodu17 644,06 €10.7.2013nestanovený
23/2013KONNEX s.r.o., Trstínska 9, 917 01 TrnavaKúpna zmluvaKomunálne vozidlo 127 188,00 €3.7.2013nestanovený
22/2013Ing. Marta Serenčéšová, Nitrienska 644, 925 51 ŠintavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebPoskytovanie audítorských služieb1 700,00 €23.5.2013nestanovený
21/2013Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloDodanie a zabudovanie okien  821,48 €22.5.2013nestanovený
20/2013Mgr. art. Hana Borbélyová, Halenárska 12, 917 01 TrnavaZmluva o spolupráciDirigovanie Komorného zboru Gejzu Dusíka Zavar 300,00 € (jednotková)28.5.2013nestanovený
19/2013Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 TrnavaZmluva o spolupráciFinančné prostriedky na CVČ65,00 € (jednotková)8.5.201331.12.2013
18/2013Projekting-BB s.r.o., Budovateľská 569/12, 919 26 ZavarMandátna zmluvaStavebný dozor - Diaľničná ulica a IBV Pri vodojeme10 000,00 €30.4.2013nestanovený
17/2013Ing. Ladislav Kobza KOBZA, Domovina 21, ŠenkviceMandátna zmluvaStavebný dozor - Rekonštrukcia Hliníckej, Zdravotníckej, Košárskej7 990,00 €26.10.2013nestanovený
16/2013Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloDodanie hliníkových posuvných dverí2 678,40 €30.4.2013nestanovený
15/2013Visions s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 TrnavaZmluva o poskytovaní služiebVerejné obstarávanie2 200,00 €26.4.2013nestanovený
14/2013Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dieloDiaľničná ulica, Zavar 359 000,00 €11.4.2013nestanovený
13/2013Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaZmluva o dieloIBV Pri vodojeme, Zavar1 343 000,00 €11.4.2013nestanovený
12/2013CS s.r.o., Coburgova 84, 917 02 TrnavaZmluva o dieloRekonštrukcia ulíc Hlinícka, Zdravotnícka, Košárska 659 998,99 €4.4.2013nestanovený
11/2013Peter Kucharčík, Lichardova 2801/3, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvaZber použitého šatstva0,00 €26.3.2013nestanovený
10/2013Drahoslav Idunk, ZavarKúpna zmluvaKúpa a predaj nehnuteľnosti 106,00 €8.3.2013nestanovený
9/2013Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloDodanie a zabudovanie plastových okien a dverí 340,03 €22.2.2013nestanovený
8/2013Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloDodanie a zabudovanie plastových okien a dverí 992,89 €8.2.2013nestanovený
7/2013Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloDodanie a zabudovanie plastových okien a dverí 789,79 €8.2.2013nestanovený
6/2013Realtec plus s.r.o., Sladovnícka 21, 917 00 TrnavaZmluva o dieloDodanie a zabudovanie plastových okien a dverí 655,50 €8.2.2013nestanovený
5/2013Invex s.r.o., Skladová 2, 917 01 TrnavaRámcová dohodaRámcová dohoda na čiastkové zmluvy o dielo0,00 €8.2.2013nestanovený
4/2013CS s.r.o., Coburgova 84, 917 02 TrnavaRámcová dohodaRámcová dohoda na čiastkové zmluvy o dielo0,00 €8.2.2013nestanovený
3/2013Zempres s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 PiešťanyRámcová dohodaRámcová dohoda na čiastkové zmluvy o dielo0,00 €8.2.2013nestanovený
2/2013Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zavar 248 823,05 €2.2.2013nestanovený
1/2013Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaDohoda o úhrade za výrubyÚhrada za realizáciu výrubu drevín v katastrálnom území Zavar 173 475,00 €18.1.2013nestanovený

Zmluvy za rok 2012

Zmluvy za rok 2011 - 2000

25-2005_Dodatok_1-Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb-WEBY_GROUP.PDF(136.6 kB)25-2005_Dodatok_1-Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb-WEBY_GROUP
N3-2010_Dodatok 2_k_Najomnej_zmluve-VIAR_med.pdf(318 kB)N3-2010_Dodatok 2_k_Najomnej_zmluve-VIAR_med
N1-2000_Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov-Mgr.Ižova.PDF(171.1 kB)N1-2000_ Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov-Mgr.Ižova
Zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny-ZSE_energia_Bratislava.PDF(3.1 MB)Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o poskytovaní služieb.PDF(215.8 kB)Zmluva o poskytovaní služieb.PDF
ÚvodÚvodná stránka