Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzvy na predkladanie ponúk VO

Obec Zavar v súlade s § 9 ods. 9 Zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje nasledovné výzvy na predloženie cenových ponúk:

Súbory na stiahnutie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 2023

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na rekonštrukciu kotolne v Materskej škole v Zavare Veľkosť: 182.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 2022

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na rekonštrukciu rozbehovej dráhy a doskočiska v ZŠ Zavar Veľkosť: 156.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na oplotenie záhrady v objekte Dom záhradkárov v Zavare Veľkosť: 205.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na výmenu žľabov na ulici Vetrová v Zavare Veľkosť: 215.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023

Výzva na predloženie ponuky 2021

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na Dom tradícií obce Zavar – realizácia Veľkosť: 213.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na osvetlenie pódia v Kultúrnom dome v Zavare Veľkosť: 157.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na výmenu kotlov a príslušenstva v MŠ v Zavare Veľkosť: 166.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na komplexnú rekonštrukciu podhľadov v objekte obecného úradu – pódium KD Veľkosť: 162.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na Elektro Prípojky – WIFI Zóny Zavar Veľkosť: 157.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na revitalizáciu cintorína v Zavare Veľkosť: 166.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na opravu prepadnutého chodníka pri Dome Sociálnych služieb v Zavare Veľkosť: 157.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na zateplenie strešného plášťa Kultúrneho domu s hydroizoláciou Veľkosť: 156.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023

Výzva na predloženie ponuky 2020

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na komplexnú výmenu oplotenia dvoch tenisových kurtov Veľkosť: 158 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na Dom tradícií obce Zavar – PD Veľkosť: 157 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici Veľkosť: 160.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Vetrovej ulici Veľkosť: 159 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na výmenu nefunkčného plynového zariadenia na vykurovanie v ZŠ Veľkosť: 162 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na spomaľovací prah s priechodom pre chodcov na Muškátovej ulici Veľkosť: 156.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na nákup motorového vozidla pre obec Zavar Veľkosť: 174.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023

Výzva na predloženie ponuky 2019

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na predloženie ponuky – outdoorové prvky Veľkosť: 906.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na stavebný dozor – areál OŠK Veľkosť: 265.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Veľkosť: 163 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva na Nové detské ihrisko v obci Veľkosť: 906 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Veľkosť: 203.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Veľkosť: 847.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023

Výzva na predloženie ponuky 2018

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva - rekonštrukcia Vinohradskej ul. I. etapa do 14.6.2018 Veľkosť: 1.16 MB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
DP.zip (227.8 kB) Modernizácia odborných učební základnej školy - DIDAKTICKÉ POMÔCKY
Súbory, ktoré obsahuje archív: 02DP_Priloha c.1 Návrh na plnenie kritéria.xlsx, __MACOSX/, __MACOSX/._02DP_Priloha c.1 Návrh na plnenie kritéria.xlsx, 03DP_Príloha 3 Kúpna zmluva.docx, __MACOSX/._03DP_Príloha 3 Kúpna zmluva.docx, 01DP_Výzva na predkladanie ponúk.pdf, __MACOSX/._01DP_Výzva na predkladanie ponúk.pdf
Veľkosť: 227.8 kB Formát: zip Dátum: 13.11.2023
IKT.zip (214.4 kB) Modernizácia odborných učební základnej školy - IKT
Súbory, ktoré obsahuje archív: 01IT_Výzva na predkladanie ponúk.pdf, __MACOSX/, __MACOSX/._01IT_Výzva na predkladanie ponúk.pdf, 03IT_Príloha 3 Kúpna zmluva.docx, __MACOSX/._03IT_Príloha 3 Kúpna zmluva.docx, 02IT_Priloha c.1 Návrh na plnenie kritéria.xlsx, __MACOSX/._02IT_Priloha c.1 Návrh na plnenie kritéria.xlsx
Veľkosť: 214.4 kB Formát: zip Dátum: 13.11.2023
NB.zip (210.5 kB) Modernizácia odborných učební základnej školy - NÁBYTOK
Súbory, ktoré obsahuje archív: 03_Príloha 3 Kúpna zmluva.docx, __MACOSX/, __MACOSX/._03_Príloha 3 Kúpna zmluva.docx, 02NB_Priloha c.1 Návrh na plnenie kritéria.xlsx, __MACOSX/._02NB_Priloha c.1 Návrh na plnenie kritéria.xlsx, 01NB_Výzva na predkladanie ponúk.pdf, __MACOSX/._01NB_Výzva na predkladanie ponúk.pdf
Veľkosť: 210.5 kB Formát: zip Dátum: 13.11.2023
Stavebný dozor - Vinohradská ul. I. etapa do 19.7. Veľkosť: 279.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva - stavebné úpravy na HZ do 11.6.2018 Veľkosť: 1.15 MB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
§117_vyzva-búracie práce-hosp.budova Veľkosť: 180.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva - vypracovanie PD na modernizáciu telocvične do 27.4.2018 Veľkosť: 1.38 MB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
§117_vyzva-stavebný dozor-Športový areál Zavar Veľkosť: 279.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
§117_vyzva-stavebný dozor-Zberný dvor Zavar Veľkosť: 280.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
Výzva - externý manažment na Zberný dvor do 7.2.2018 Veľkosť: 1.65 MB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023

Výzva na predloženie ponuky 2017

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva - vybudovanie parku Blavská - Mlynská do 28.2.2017 Veľkosť: 633.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
1._§117_vyzva-Projektová dokumentácia -Športový areál Veľkosť: 262.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023
§117_vyzva-oprava krytu s položením asfaltu Ulica Výhon Veľkosť: 268.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2023